Verzekeringen

Sociaal statuut

Jaarlijkse bijdrage, die de geconventioneerde arts/tandarts/apotheker/kinesist, van het riziv ontvangt. Deze bijdrage mag enkel aangewend worden voor een verzekering ‘Gewaarborgd Inkomen’ en/of  ‘Pensioencontract’. Deze bijdrage is eveneens cumuleerbaar met andere fiscale pensioencontracten.

 • uw verzekering wordt volledig gefinancierd door tussenkomst van het RIZIV, zonder dat u een bijdrage wordt gevraagd
 • u hebt recht op een bijzonder voordelig fiscaal regime
 • u kiest uit de drie basisdekkingen die u wenst op te nemen in uw contract:
  • aanvullend pensioen
  • overlijdenskapitaal
  • vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

We bieden u een zéér performante verzekering aan:

 • zonder eigen financiële bijdrage
 • lage kosten
 • keuze uit garantierentevoeten + winstdeelname
 • geen beheerskosten
 • we nemen de administratie van u over

Het RIZIVcontract moet, dixit de wetgever, een sociaal vrij aanvullend pensioen (VAP) zijn. Dit wil zeggen dat 10 % van de bijdrage wordt  aangewend voor de solidariteitswaarborgen, zoals ‘premievrijstelling’, bijkomende ‘rente in geval van arbeidsongeschiktheid’, bijkomend ‘kapitaal overlijden’,…

Gezien wij met verschillende maatschappijen samenwerken, kunnen we samen met u, voor u de juiste keuze van RIZIVcontract maken.