Verzekeringen

Rechtsbijstand

Deze verzekering is onmisbaar voor elke arts. Met dit verzekeringspakket kan met ten aller tijde beroep doen op juridische bijstand bij geschillen en dit zowel in zijn beroeps- als privéleven. Een must!

Enkele voorbeelden, specifiek voor uw beroepsactiviteiten:

  • Invaliditeitsgraad.Tengevolge van een verkeersongeval loopt u een blijvende invaliditeit op. De medische expertise stelt een invaliditeitsgraad van 13 % vast. Dit is voor de arts onvoldoende. Dankzij de polis ‘rechtsbijstand’ kan de arts via gerechterlijke procedure een hogere vergoeding krijgen.
  • Geschil met patiënt.Tijdens een wachtdienst wordt de arts gemolesteerd door een agressieve patiënt. Wij keren ons tegen de dader en vorderen een integrale schadevergoeding.
  • De telefooncentrale ligt al dagen plat. Kan een huisarts zijn werk doen zonder telefoon? De ettelijke klachten van de dokter vallen in dovemansoren. We schakelen juristen in, die via een ingebrekestelling dreigen met dagvaarding en een hoge schade-eis. Nu pas komt er schot in de zaak.
  • In clinch met de fiscus. De belastingscontroleur kan niet overtuigd worden van enkele aftrekposten. De arts aanvaardt dit niet en dagvaardt de fiscus.
  • De wet overtreden? Door een nalatigheid in de diagnose bij een patiënt, ontstaan zware complicaties. De arts wordt vervolgd wegens aantasting op de fysische integreteit..
  • Conflict met het ziekenhuis. De directie beslist de verdeelsleutel van de honoraria aanzienlijk te wijzingen in het nadeel van de arts.
  • Alcoholintoxicatie. De arts heeft meegevierd ter gelegenheid van een geboorte. Hij wordt echter dringend op geroepen bij een zware crisis bij een patiënt. De apprecieert de alcoholgeur niet en legt klacht neer bij de Orde. Deze treft zware maatregelen.

De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de door de arts zelf gekozen advocaat en alle gerechtskosten.