Verzekeringen

Pensioen

Hoe kan ik op een fiscaalvriendelijke manier een comfortabel pensioenkapitaal opbouwen?  Al deze vormen van fiscaal sparen zijn cumuleerbaar, doch sommigen tot een bepaalde grens.

Pensioensparen & Lange Termijn Sparen

De premie wordt persoonlijk betaald en uw fiscaal voordeel is bijgevolg te zien in de personenbelasting

Vrij Aanvullend Pensioen

Uitsluitend voor zelfstandigen met uitzondering van de bedienden/ambtenaren zorgverleners. U bepaalt zelf het bedrag van uw stortingen tussen 1 en 8,17 % (9,40 % voor sociaal VAPZ) van uw beroepsinkomen (de geherwaardeerde belastbare nettoberoepsinkomen van 3 jaar geleden). Heeft een niet te kloppen fiscaliteit.

IPT

(individuele pensioentoezegging) ofwel ook groepsverzekering genoemd.

U werkt onder het statuut van een rechtspersoonlijkheid. Uw onderneming en uzelf zijn nog steeds een mooie bron van inkomsten voor de fiscus. De IPT is de ideale oplossing op te volle alle legale en fiscale mogelijkheden te benutten. Enerzijds is de premie voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast, anderzijds vermijdt uzelf zware RSZ-bijdragen én bouwt u een prachtig pensioenkapitaal op met een zéér gunstige eindbelasting.

Aanbod

We  kunnen u producten aanbieden van verschillende maatschappijen in verschillende formules:

  • met garantie:
  • winstdeelname in tak 21 (garantie) of tak 23 (fondsen)
  • zeer lage instapkosten