Verzekeringen

Auto

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Deze wettelijk verplichte verzekering dekt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden, waarvoor u naar aanleiding van een ongeval met het verzekerde voertuig aansprakelijk bent.

Omniumverzekering

Deze verzekering dekt de beschadiging en het verlies van het verzekerd voertuig door een ongeval/brand/vandalisme/diefstal/glasbreuk/natuurgeweld/brand.

Ongevallen bestuurder

Een bestuurder is nooit gedekt voor letsels door eigen schade. Deze waarborg kan u ook uitbreiden naar bescherming tegen lichamelijke schade die u oploopt als zwakke weggebruiker.