Verzekeringen

Aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid Gezin

De gezinspolis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid opgelopen tijdens of naar aanleiding van uw privé-leven. Wanneer de verzekerde verplicht kan worden tot herstel van de aangerichte schade,  zal de maatschappij deze verplichting overnemen en het slachtoffer vergoeden. Wanneer van de verzekerde een schadevergoeding wordt gevorderd, zal de maatschappij hem verdedigen.

Burgerlijke aansprakelijkheid Beroep

Deze verzekering dekt de schade aan derden in het kader van uw beroepsactiviteit. Niet enkel de schade door de verzekerde zelf, maar ook deze door zijn aangestelden, instrumenten, gebouwen etc.

Verzekering arbeisongevallen Huispersoneel

De verzekering arbeids(weg)ongevallen van uw huispersoneel is wettelijk verplicht